Văn hóa Doanh nghiệp

Tuyên bố Tầm nhìn & Sứ mệnh

Miễn là có cửa ra vào và cửa sổ xây dựng, có phần cứng Yuqiang; cam kết sản xuất thông minh, bảo vệ và làm đẹp môi trường định cư của con người; xây dựng một doanh nghiệp thế kỷ ở Trung Quốc

culture (5)

culture (2)

Mục tiêu

Tạo ra phần cứng chất lượng cao; tạo ra một tinh thần khéo léo

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi: Thực tế và dám nghĩ dám làm, chân thành và đáng tin cậy, đổi mới và hợp tác, chuyên nghiệp và tập trung

culture (3)

culture (4)

Theo đuổi

Đáp ứng nhu cầu của khách hàng và nâng cao giá trị của khách hàng là lý do duy nhất cho sự tồn tại của chúng tôi

Nguyên tắc dịch vụ

Làm những gì bạn nói, giữ đúng giờ, giải quyết vấn đề

culture (1)