Lịch sử Yuqiang

 • 2018-2021
  Kết tủa & Đổi mới 2018-2021
 • 2016-2017
  Dịch vụ tốt và hiệu quả 2016-2017
 • 2010-2015
  Tự tin & Chuyên nghiệp, Dịch vụ 2010-2015
 • 2009
  Đoàn kết, siêng năng, chất lượng 2009
 • 2008
  Cùng với Thế vận hội Olympic, Trách nhiệm 2008
 • 2007
  Đoàn kết như một và tiến về phía trước, Brand 2007
 • 2006
  Phát triển là chân lý tuyệt đối, phát triển 2006
 • 2005
  Trung Quốc tình yêu trái tim, chiến lược 2005
 • 2004
  Ở Qingdao, Trỗi dậy năm 2004
 • 2003
  Ra đời, sinh năm 2003